تولید کننده کمد و بایگانی ریلی

خانه / محصولات / تولید کننده کمد و بایگانی ریلی

سیستم های جدید بایگانی ریلی

تولید کننده سیستم بایگانی ریلی و کمده ها و قفسه های ریلی ، خرید و فروش و قیمت سیستم بایگانی ریلی و کمد ها و قفسه بندی های اداری ، شرکتی ، سازمان ها و نهاد ها ، دانشگاه ها بیمارستان ها ، ادارات ثبت ، دانشگاه ها ، مراکز آموزشی ، مدارس و وزارتخانه ها و فروشگاه های زنجیره ای، مرکز ساخت و تولید بایگانی ریلی در تهران و کرج ، بهترین سیستم بایگانی مدارک با دسترسی آسان و نیاز به فضای کم ،بورس خرید و فروش و مرکز پخش بایگانی ، کمد و قفسه های ریلی و متحرک

بایگانی ریلی
این سیستمها برای بایگانی انواع زونکن،پوشه،باکس (آویز معمولی) و خصوصا بایگانی ونگهداری کتاب در کتابخانه ها نیز قابل استفاده است.این فایل‌ها قابل جابجایی از مکان فعلی شما به مکان جدید نیز می‌باشد. از دیگر فواید می‌توان جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و گاها ورود حشرات به داخل فایل‌های بایگانی نام برد. در کنار محاسن فوق دسترسی و طبقه‌بندی آسان جهت بایگان نیز فراهم خواهد آمد. این فایل‌ها با توجه به ابعاد اتاق بایگانی متقاضی با هر‌اندازه‌ای قابل ساخت و اجرا می‌باشد. از فواید این سیستم‌ها افزایش گنجایش بایگانی به میزان دو برابر در مقایسه با فضا و گنجایش فعلی می‌باشد.

بایگانی متحرک
این سیستمها برای بایگانی انواع زونکن،پوشه،باکس (آویز معمولی) و خصوصا بایگانی ونگهداری کتاب در کتابخانه ها نیز قابل استفاده است.این فایل‌ها قابل جابجایی از مکان فعلی شما به مکان جدید نیز می‌باشد. از دیگر فواید می‌توان جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و گاها ورود حشرات به داخل فایل‌های بایگانی نام برد. در کنار محاسن فوق دسترسی و طبقه‌بندی آسان جهت بایگان نیز فراهم خواهد آمد. این فایل‌ها با توجه به ابعاد اتاق بایگانی متقاضی با هر‌اندازه‌ای قابل ساخت و اجرا می‌باشد. از فواید این سیستم‌ها افزایش گنجایش بایگانی به میزان دو برابر در مقایسه با فضا و گنجایش فعلی می‌باشد.

بایگانی ریلی
از دیگر فواید سیستم بایگانی ریلی می‌توان جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و گاها ورود حشرات به داخل فایل‌های بایگانی نام برد. در کنار محاسن فوق دسترسی و طبقه‌بندی آسان جهت بایگان نیز فراهم خواهد آمد. این فایل‌ها با توجه به ابعاد اتاق بایگانی متقاضی با هر‌اندازه‌ای قابل ساخت و اجرا می‌باشد. از فواید این سیستم‌ها افزایش گنجایش بایگانی به میزان دو برابر در مقایسه با فضا و گنجایش فعلی می‌باشد.و هم‌چنین فواصل طبقات قابل تنظیم بوده تا بتوان از زونکن‌ها و پوشه‌هایی با ابعاد مختلف استفاده نمود.

فایل های بایگانی ریلی
از این سیستم ها می‌توان جهت بایگانی انواع زونکن، پوشه و باکس (آویز و معمولی) و کتاب به صورت کتابخانه استفاده نمایید.این فایل‌ها قابل جابجایی از مکان فعلی شما به مکان جدید نیز می‌باشد.از دیگر فواید می‌توان جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و گاها ورود حشرات به داخل فایل‌های بایگانی نام برد. در کنار محاسن فوق دسترسی و طبقه‌بندی آسان جهت بایگان نیز فراهم خواهد آمد. این فایل‌ها با توجه به ابعاد اتاق بایگانی متقاضی با هر‌اندازه‌ای قابل ساخت و اجرا می‌باشد. از فواید این سیستم‌ها افزایش گنجایش بایگانی به میزان دو برابر در مقایسه با فضا و گنجایش فعلی می‌باشد.و هم‌چنین فواصل طبقات قابل تنظیم بوده تا بتوان از زونکن‌ها و پوشه‌هایی با ابعاد مختلف استفاده نمود.
فایل های بایگانی متحرک
از این سیستم ها می‌توان جهت بایگانی انواع زونکن، پوشه و باکس (آویز و معمولی) و کتاب به صورت کتابخانه استفاده نمایید.این فایل‌ها قابل جابجایی از مکان فعلی شما به مکان جدید نیز می‌باشد.از دیگر فواید می‌توان جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و گاها ورود حشرات به داخل فایل‌های بایگانی نام برد. در کنار محاسن فوق دسترسی و طبقه‌بندی آسان جهت بایگان نیز فراهم خواهد آمد. این فایل‌ها با توجه به ابعاد اتاق بایگانی متقاضی با هر‌اندازه‌ای قابل ساخت و اجرا می‌باشد. از فواید این سیستم‌ها افزایش گنجایش بایگانی به میزان دو برابر در مقایسه با فضا و گنجایش فعلی می‌باشد.و هم‌چنین فواصل طبقات قابل تنظیم بوده تا بتوان از زونکن‌ها و پوشه‌هایی با ابعاد مختلف استفاده نمود.

کارشناسان فروش سیستمهای بایگانی ، بصورت ریلی و یا ثابت ، در ابتدا با بازدید از محل و یا مذاکره تلفنی با مشتریان گرامی برآورد قیمت و زمان تحویل را ارائه خواهند نمود و سپس سایر مراحل شامل ساخت ، تحویل و نصب را با هماهنگی شما به پایان خواهند برد

امیدمان اینست ، آنچنان باشیم که شایسته شماست
مستقیم کارشناس مربوطه : 3470121 0912 – سرخوش